Termeni si Conditii Licitatii

1. Precizari prealabile

1.1. Serviciul de licitatii on-line ofera posibilitatea vizitatorilor, dupa inregistrarea gratuita ca Utilizator, de a introduce o oferta de cumparare in cadrul licitatiilor organizate de catre Autoklass Center SRL.

1.2. Prezentele Termenii si Conditiile Generale definesc modalitatea de utilizarea a domeniului public al paginii web www.autoklass-market.ro/licitatii

1.3. Folosirea prezentului Serviciu este echivalent cu acceptul dat de catre Utilizator cu privire la valabilitatea prezentelor Termeni si Conditii Generale.

 

2. Definitii

Organizator – S.C. Autoklass Center S.R.L.,cu sediul social in Splaiul Unirii 166 A, Bucuresti, Romania, Cod postal 040042,avand Codul Unic de Inregistrare 15134434, Atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/47/2008, numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ANSPDCP 3213, avand Cont nr. RO87 BACX 0000000196503000 deschis la Unicredit Bank. 

Serviciu – platforma ce utilizeaza mijloacele electronice pentru promovarea vanzarii de bunuri si ce poate fi accesata la www.autoklass-market.ro/licitatii. 

Utilizator/Participant – orice persoana fizica sau juridica ce utilizeaza Serviciul in scopul cautarii de informatii, ofertarii si/sau cumpararii de bunuri ce sunt oferite la vanzare de catre Organizator. 

 

3. Descrierea serviciului 

3.1. Inregistrarea contului Utilizatorului

3.1.1. Utilizarea Serviciului necesita inregistrarea Utilizatorilor.

3.1.2. Prin inregistrarea Utilizatorului, acesta este de acord ca nu are nicio pretentie de nici o natura fata de Organizator legat de tot ceea ce decurge din folosirea Serviciului.

3.1.3. Se pot inregistra ca Utilizatori ai Serviciului numai persoanele juridice si fizice ce detin capacitatea deplina de a încheia acte juridice. Inregistrarea minorilor este interzisa.

3.1.4. Informatiile pe care trebuie sa la furnizeze un participant in timpul inregistrarii trebuie sa fie complete si corecte. Inregistrarea necesita o adresa de e-mail valida. Participantul trebuie sa aleaga o parola personala care trebuie pastrata secreta si nu trebuie dezvaluita tertilor.

3.1.5. In cazul in care informatiile furnizate in timpul inregistrarii se modifica ulterior, participantul este obligat sa actualizeze prompt respectivele informatii continute in contul de utilizator.

3.1.6. Fiecare participant se poate inregistra o singura data pe pagina web www.autoklass-market.ro. Este interzisa inregistrarea simultana a mai mult de un cont de utilizator. Nu se permite eludarea acestei prevederi. Contul de utilizator nu este transferabil.

3.1.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge conturile de utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni.

 

3.2. Publicarea anunturilor

3.2.1. Deschiderea si inchiderea licitatiilor vor fi anuntate de catre Organizator pe site-ul: www.autoklass-market.ro/licitatii. Anunturile de deschidere si inchidere vor preciza data (ziua si ora) de incepere a licitatiei si respectiv data de inchidere (ziua si ora). Ofertele plasate dupa data de inchidere a licitatiei nu vor fi luate in considerare.

3.2.2. Organizatorul poate decide prelungirea valabilitatii unui anunt de licitatie. In acest caz, vor fi luate in considerare toate ofertele plasate de Utilizatori atat in perioada initiala de valabilitate a licitatiei cat si in perioada cu care a fost prelungita.

 

3.3. Pretul de licitare. Plasarea ofertelor

3.3.1. Oferta minima posibila o reprezinta pretul de pornire afisat in dreptul fiecarui bun aflat in licitatie. Pretul afisat cuprinde TVA; TVA se calculeaza conform prevederilor legale. Ofertele sub pretul de pornire nu vor fi luate in considerare. Inregistrarea ofertelor va fi confirmata prin afisarea pretului oferit in dreptul bunului licitat in casuta ” Licitatie curenta”.  Oferta castigatoare va fi stabilita conform principiului „pretul cel mai mare oferit”.

3.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a stabili pentru anumite bunuri un pret de tipul „Cumpara acum”. Pretul „Cumpara acum” este pretul la care Organizatorul va vinde bunul respectiv primului ofertant care a plasat oferta de cumparare la pretul „Cumpara acum” fara sa mai astepte inchiderea licitatiei. Existenta unui pret de tipul „Cumpara acum” va fi facuta publica pe pagina licitatiei respective.

 

3.4. Desemnarea castigatorului

3.4.1. Dupa inchiderea licitatiei, castigatorul licitatiei va fi notificat prin e-mail despre faptul ca a castigat licitatia pentru bunul respectiv. Tot prin e-mail va fi trimisa si factura proforma pentru bunurile castigate si modelul de contract de vanzare-cumparare. Castigatorul are obligatia de a achita factura in termen de 2 zile lucratoare de la primirea ei. Ulterior, va fi contactat de catre personalul Autoklass Center in vederea finalizarii documentelor de vanzare-cumparare.

3.4.2. In cazul in care participantul declarat castigator renunta la cumpararea bunului, Organizatorul are dreptul sa vanda bunul oricarei alte persoane, indiferent daca aceasta a participat la licitatia organizata pentru vanzarea bunului sau nu. Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona  participarea la licitatiile viitoare, participantilor care refuza incheierea contractului de vanzare-cumparare dupa castigarea licitatiei.

 

3.5. Validarea si finalizarea licitatiei

3.5.1. Participarea la licitatie esre permisa persoanelor fizice si juridice romane legal constituite. Sunt considerati ofertanti valizi, participantii care indeplinesc urmatoarele conditii:

  • nu sunt in stare de faliment ori lichidare, compania nu este administrata de un judecator sindic sau un administrator judiciar, activitatile comerciale nu sunt suspendate;
  • ofertantul nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute la aliniatul precedent.

3.5.2. Finalizarea licitatiei se va incheia prin vanzarea bunului catre participantul declarat castigator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida licitatia in cazul in care cumparatorul real al bunului este alta persoana decat Utilizatorul inregistrat.

3.5.3. Vanzarea bunului se va realiza prin semnarea unui contract de vanzare-cumparare intre Organizator si castigatorul licitatiei. Operatiunea de vanzare-cumparare este supusa reglementarilor fiscale si contabile in vigoare la data realizarii acesteia.

 

3.6. Nerealizarea sau denuntarea vanzarii

3.6.1. Organizatorul isi rezerva  dreptul de a nu mai realiza sau de a denunta o tranzactie de vanzare-cumparare, daca din motive independente de vointa sau controlul sau din cauze fortuite, bunul care a fost adjudecat in urma unei licitatii nu mai poate fi vandut. Cazurile de mai sus includ, fara a se limita la, pierderea, distrugerea, avarierea, furtul bunului, precum si impedimente de ordin juridic sau administrativ care impiedica Organizatorul de a mai dispune liber de bunul in cauza.

3.6.2. In cazul aparitiei unei astfel de situatii, Organizatorul va  informa de indata ofertantul declarat castigator..

3.6.3. Organizatorul este exonerat de plata oricaror daune-interese sau alte sume cu titlu de despagubire sau orice alte taxe eventual solicitate de participanti ca urmare a nerealizarii vanzarii.

3.6.4. In oricare din cazurile descriese la punctele 3.6.1, 3.6.2 sau 3.6.3 Organizatorul se obliga sa returneze integral, in termen de 14 zile, suma platita de castigator in baza facturii proforme.

 

3.7. Taxele pentru serviciile furnizate de catre Organizator

Vizionarea site-ului, inregistrarea Utilizatorilor, cautarea de informatii, precum si introducerea de oferte in cadrul unei licitatii sunt gratuite.

Costurile ocazionate de orice alte operatiuni sau servicii efectuate de Organizator in legatura cu finalizarea licitatiei si vanzarea bunurilor se vor stabili prin contractul de vanzare-cumparare.

 

4. Bunurile

4.1. Bunurile prezentate pe acest site si incluse in anunturile de licitatii sunt bunuri noi sau second-hand si sunt vandute dupa principiul "ca atare". Participantul castigator cumpara bunul pe riscul sau, in starea fizica si cu uzura existenta la data predarii bunului de catre Organizator. Date legate de garantia produsului si alte beneficii vor fi mentionate in pagina de prezentare a bunului. Organizatorul nu isi asuma nici o obligatie in plus de garantie, de orice fel, in legatura cu bunul vandut daca nu este specificat in mod explicit pe pagina de prezentare a bunului.

4.2. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma obligatia de a preda castigatorului declarat componente sau accesorii ale bunului care nu se afla in posesia sa.

4.3. Participantii sunt incurajati sa solicite Organizatorului permis de vizitare a bunurilor la locatiile publicate.

 

5. Datele cu caracter personal

Va rugam sa parcurgeti continutul sectiunii Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

6. Declinarea responsabilitatii

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, in orice moment si fara anunt prealabil, ofertele, datele si informatiile publicate pe acest site.

6.2. Organizatorul nu garanteaza exactitatea si completitudinea datelor si informatiilor publicate pe acest site. Este posibil ca datele si informatiile publicate pe acest site sa nu fie actualizate la zi. Organizatorul isi ia angajamentul de a actualiza materialele si serviciile de pe acest site in scopul de oferi informarii cat mai exacte referitoare la produse.

6.3. Datele tehnice si fotografiile prezentate pe acest site pot avea caracter informativ si nu reprezinta o obligatie contractuala. Utilizatorii participanti vor retine ca pot exista diferente intre informatiile de pe site si bunul ofertat.

 

7. Legea aplicabila

7.1. Legea care guverneaza prezentul Serviciu va fi legea romana.

7.2. Litigiile care se pot naste din executarea prezentului Serviciu se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care partile nu se inteleg, Utilizatorul este de acord prin utilizarea Serviciului ca instanta judecatoreasca competenta material si teritorial sa fie Judecatoria Sectorului 2, Bucuresti. 

7.3. Astfel, atat Utilizatorul cat si Organizatorul sunt de acord ca instanta judecatoreasca competenta material si teritorial sa fie cea de la sediul social al Organizatorului. Exceptie la aceste reguli o constituie cazul in care prevederi legale obligatorii, in special prevederi de protectia consumatorilor prevad contrariul.

 

8. Drepturile de autor

Toate informatiile, textele, datele, logourile companiilor, programele si imaginile anunturilor inserate pe site-ul https://www.autoklass-market.ro, vor fi supuse legilor dreptului de autor, fiind detinute de Organizator si de afiliatii sai. Modificarea, prelucrarea ulterioara si utilizarea de catre terti in orice fel de medii nu sunt permise decat cu acordul scris al Organizatorului.

 

9. Contact

Prin posta la: Splaiul Unirii 166 A, Bucuresti, Romania, Cod postal 040042

Prin e-mail: office@autoklass.ro  

Prin telefon: +40 317 133333

Prin fax: +40 372 715963

 

Intrebari frecvente