Regulament concurs smart

Regulamentul oficial al Concursului “#smartinthecity“
Perioada concursului: 25 septembrie – 08 octombrie 2017

Art. 1 – Organizatorul

(1) Organizatorul Concursului „#smartinthecity” (denumit in continuare „Concurs”) este S.C. AUTOKLASS CENTER SRL, sucursala Pipera, cu sediul in în Voluntari, str.  Bucuresti-Nord,nr 18, sect/jud Ilfov, Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J23/1464/2008, C.F. RO15134434, cont bancar RO02BACX0000000233705000, deschis la Unicredit Bank, reprezentata de de doamna Ecaterina Stefan, in calitate de Director de vanzari smart, numita in continuare “Organizator”.

(2) Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul Agentiei SC. DIGITAL WAND S.R.L, societate comercială înfiinţată conform legilor din România, cu sediul social în Bucureşti, Str. Vanatori, nr.1A, Parter, Ap.2, Sect.5, înmatriculata la Registrul Comerţului  sub nr. J40/10409/2008, cod fiscal CUI 24046684, cont bancar RO45.BTRL.0430.1202.H332.92XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Unirii, reprezentată prin Ximena Cilibiu în calitate de Managing Partner, denumita in continuare “Agentia”.

(3) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit pe www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ si pe www.autoklass-market.ro

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ si pe www.autoklass-market.ro

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 25.09.2017, ora 00:00:00 – 08.10.2017, ora 23:59, inclusiv (ora Romaniei), numita in continuare Perioada Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului, online pe pagina Facebook: www.facebook.com/smartAutoklassPipera/

Art. 3 – Regulamentul Concursului

(1) Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament al Concursului.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ si pe www.autoklass-market.ro

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament al Concursului vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ si pe www.autoklass-market.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata prin intermediul paginii de Facebook: www.facebook.com/smartAutoklassPipera/

Art.4 – Dreptul de participare

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania,  avand 18 ani impliniti si un permis valid de conducere. Inscrierea in vederea participarii la Concurs, presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament al acestuia.

(2) Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:

· angajatii companiei AUTOKLASS CENTER SRL si DIGITAL WAND SRL

· angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

(3) Pentru a putea folosi aplicatia dedicata acestui Concurs si deci, pentru a putea participa la acest concurs, este necesara detinerea unui cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com.

Art. 5 – Mecanismul Concursului

5.1 Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;

(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator);

(4) Sa acceseze pagina de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ ;

(5) Organizatorul va anunta pe pagina de Facebook, printr-un post special dedicat, inceperea Concursului.

(6) Participantii trebuie sa realizeze o fotografie care sa descrie o poveste urbana si in care sa se poata identifica un autoturism Smart, sa o incarce pe  www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ folosind hashtag-urile (etichetele) #LetsGetVisual si #smartinthecity,  prin comentariu la postarea concursului. Fotografia trebuie sa corespunda cerintei Concursului.

(7) Toti participantii care respecta conditiile mentionate mai sus vor intra automat in concurs.

5.2 Inscrierea in Concurs

(1) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata in Sectiunea a 2 a prezentului Regulament.

(2) Un participant se poate inscrie o singura data in concurs .

(3) In cazul in care un participant are mai multe postari in cursul desfasurarii concursului, va fi luata in considerare prima inscriere valida.

(4) Sa contina o fotografie care sa descrie o poveste urbana si in care sa se vada un autoturism smart, insotita de hashtag-urile #LetsGetVisual si #smartinthecity

(5) Fiecare utilizator care intra in concurs trebuie sa aiba comentariul/fotografia public.

(6) Participantul, dupa logarea in contul sau de Facebook, trebuie sa intre pe pagina de Facebook www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ si sa urmeze pasii descrisi la Art 5.1.

(7) Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge toate inscrierile care:

· nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, ce constituie o incalcare a dreptului de autor si care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.

· Comentariile prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste categorii.

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de interventie asupra oricarei inscrieri care incalca prezentul Regulament al Concursului.

5.3 Fotografii inscrise – Drepturile de autor

·   Participantul este unic responsabil asupra unor consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografii în acest concurs.

·  Organizatorul are dreptul de a publica/utiliza fotografiile participante la concurs.

· Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va fi implicat în litigii legate de proprietatea pozelor trimise de către participant.

· Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un spaţiu public şi dacă acestea nu lezează drepturile persoanei la viaţa privată.

Fotografiile incarcate vor fi verificate, probandu-se conformitatea si daca respecta cerintele mentionate in vederea inscrierii in Concurs. Fotografiile nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la referiri de nuditate, pornografie sau vulgaritate)

Nu vor fi acceptate fotografii care:

·                 Conţin orice formă de violenţă;

·                 Prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta poate fi încălcată;

·                 Prezintă consum de droguri ilegale;

·                 Promovează discriminarea de orice natură;

·                 Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

·                 Pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;

·                 Sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului;

- Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, prin actiuni civile, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate precum si de a sesiza organele de urmarire penale competente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

- Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din concurs, Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului.

Art. 6 – Premiile Concursului

(1) In cadrul Concursului, se va acorda urmatoarele premii, astfel:

a) 2 premii oferite prin jurizare:

·                 1. Locul 1 >> Un weekend smart cu plinul facut >> test drive de weekend (sambata + duminica) cu un autoturism smart cu plinul facut in valoare de 563 lei

·                 2. Locul 2 >> O zi smart >> test drive de o zi cu un autoturism smart in valoare de  347 lei.

b) 1 premiu de popularitate – o pereche de ochelari soare si o macheta smart fortwo in valoare de 416 lei (TVA inclus)

(2) Un participant se poate inscrie o singura data in concurs si poate castiga un singur premiu in cadrul acestuia.

(3) Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1326 RON (TVA inclus).

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

Art. 7 - Desemnarea si validarea castigatorilor si acordarea premiilor.

7.1 Desemnarea castigatorilor.

a) 2 premii oferite prin jurizare :

Participantii care implinesc conditiile mentionate la art. 5 vor intra in sesiunea de jurizare pentru desemnarea castigatorilor.

Comisia de jurizare: Juriul va fi format din Raluca Danulescu (Autoklass Romania), un reprezentant al festivalului Bucharest Photo Fest, Ion Trandafirescu, Sorina Pentilescu (Digital Wand) si Alexandru Hariga (Digital Wand).

Criterii jurizare:

·                 Fotografiile vor fi apreciate în funcţie de respectarea tematicii şi de originalitate.

·                 Decizia juriului este definitivă si irevocabilă si va fi facuta publica in maxim 10 zile lucratoare de la terminarea concursului

Punctaj jurizare: Nota finala a unei fotografii jurizate va fi suma notelor acordate de catre membrii juriului.

Etape jurizare:

1.      Se vor selecta fotografiile in functie de criteriile de participare la concurs

2.     Se va realiza o a doua selectie de maxim 10 fotografii prin acordare de calificativ unanim de admis / respins de catre membrii juriului. Selectia va fi de maxim 10 fotografii

3.     Selectia de 10 fotografii se va supune din nou jurizarii si se vor acorda note de la 1 (cel mai mic punctaj)-5 (cel mai mare punctaj) de catre membrii juriului. Se va realiza astfel un top 10 al celor mai appreciate fotografii de catre membrii juriului.  

Castigatorul locului I va fi participantul a carui fotografie a acumulat punctajul cel mai mare, urmat in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, de fotografia clasata pe locurile doi, respectiv castigatorul locului 2.

Vor fi desemnati 2 castigatori (locul 1, respectiv 2) si cate 0 (una) rezerva pentru fiecare premiu alocat .

b) 1 premiu de popularitate :

Fotografia câştigătoare la categoria “Popularitate” este aleasă în urma voturilor primite online din partea vizitatorilor in perioada campanie.  Fotografia cu cele mai multe like-uri la sfarsitul perioadei concursului.      

* In cazul in care sunt mai multi participanti cu acelasi numar de like-uri, departajarea se face prin criteriul tragerii la sorți printr-un sistem powered by random.org.

Rezerva premiu popularitate - urmatorul participant/ fotografie in ordinea numarului de voturi accumulate.

7.2 Validarea castigatorilor

Dupa desemnarea castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea acestora.

(1) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai jos:

· Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

· Inscrierea sa se realizeze conform Art. 5.2 de mai sus;

· Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 5.1 de mai sus;

(2) Castigatorii vor fi anuntati pe pagina www.facebook.com/smartAutoklassPipera/ in termen de 10 zile lucratoare de la terminarea concursului si vor primi un mesaj privat, pe contul sau de Facebook din partea Organizatorului.

(3) De la data afisarii pe pagina de Facebook, precum si a mesajului privat primit, castigatorul are la dispozitie 3 zile lucratoare ca sa isi revendice premiul, trimitand, la randul sau un mesaj privat catre pagina de Facebook a Organizatorului, continand urmatoarele date: numele complet si numarul de telefon, urmand ca Organizatorul sa ia legatura cu acesta in termen de 3 zile lucratoare.

(4) In cazul in care acesta nu va raspunde la mesajul Organizatorului in termen de 3 zile lucratoare, acesta va fi invalidat, caz in care se va apela la rezerva. De asemenea, daca din motive independente de vointa Organizatorului nu poate fi contactat de catre Organizator in termen de 3 zile lucratoare (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, etc, fara ca enumerarea sa fie limitativa), va fi invalidat si se va apela la rezerva.

In cazul in care castigatorul premiului de popularitate nu raspunde in urma mesajului trimis de Organizator, in cel mult 3 zile lucratoare,  dreptul respectivului castigator va fi anulat si premiul nu ii va mai fi acordat,  astfel se va trece la contactarea urmatorului participant (in ordinea numarului de voturi acumulate). Daca nici acest participant nu raspunde , in termen de maxim 3 zile de la data anuntarii, premiul nu se mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

(5) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

(6) Numele castigatorilor validati va fi postat, pe pagina de Facebook a Organizatorului, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii lor.

7.3 Intrarea in posesia premiilor

(1) Castigatorul premiului de popularitate va primi premiul prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, in termen de maxim 15 zile lucratoare de la validarea lui.

(2) Castigatorii premiilor oferite prin jurizare  vor stabilii de comun acord cu Organizatorul perioada de desfasurare a test drive-ului, insa nu mai tarziu de data  30.10.2017,  de asemenea, castigatorii vor semna un contract in care vor fi specificate drepturile si obligatiile sale pe durata folosintei autoturismului.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezerva nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul in termenele stabilite. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numarului de telefon incorect. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 – Taxe si impozite

(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

(2) Organizatorii Concursului nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

· Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personal.

· Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

· Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;

· Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

· Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).

· Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet, Sistem de operare, iOS si Android.

· Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concrusului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de corespondenta si de email si numarul de telefon mobil).

Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit.

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale

(1) Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii precum si castigatorul Concursului declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord, cunosc si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament al Concursului si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor personale, respectiv: nume, prenume, adresa de corespondenta si adresa de mail, telefon, sa intre in baza de date a AUTOKLASS CENTER SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului. AUTOKLASS CENTER SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3213 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

(3) Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

b) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

c) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(4) La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa str. Bucuresti-Nord, nr.18, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

(5) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.

(6) Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 – Incetarea/Intreruperea Concursului

(1) Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Art. 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Concursului.

(3) Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 12 – Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

Drepturile şi obligaţiile participanţilor:

–          Au dreptul de a participa gratuit la concurs, sa aiba peste 18 ani si pemis auto ca sa poata beneficia de premii, in conditiile mentionate in Regulament;

–          Să fie jurizaţi în mod echitabil, în aceleaşi condiţii şi după aceleaşi criterii ca toţi participanţii din concurs.

–          Să respecte condiţiile de participare şi deciziile oficiale ale organizatorilor.

–          Participanții pot cântări aceste elemente înainte de înscriere, însă odată cu acceptarea Regulamentului se obligă să renunțe la dreptul lor de a contesta calitatea deciziilor Juriului.

–          Să nu angajeze public numele organizatorilor în contexte defăimatoare pentru imaginea acestora.

–          Să completeze cu informații corecte toate datele solicitate ca obligatorii la înscriere.