Prelucrarea datelor cu caracter personal

AUTOKLASS se obliga sa respecte confidentialitatea. 

SC Autoklass Center SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3213, avand posibilitatea sa prelucreze si sa utilizeze datele dvs. cu caracter personal pentru a raspunde solicitarilor dvs.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, subsemnatul, prin efectul prezentului articol declar ca sunt de acord in mod expres si neechivoc cu prelucrarea datelor mele personale de catre Autoklass Center S.R.L. pentru reclama, marketing, cercetarii de piata, gestiune si publicitate, statistica si comunicarea de oferte. De asemenea, prin efectul prezentului articol imi dau consimtamantul cu dezvaluirea datelor mele personale de catre Autoklass Center S.R.L. catre parteneri contractuali si companii din grup ale Autoklass Center S.R.L.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Autoklass Center SRL, Splaiul Unirii 166 A, 040042 Bucuresti va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

  • o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • sa interviti asupra datelor transmise;
  • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara;
  • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.